Zakaz imprez masowych a imprezy w klubach. Pierwsze odwołane wydarzenia!

10 Mar 2020

Od dziś w Polsce obowiązuje zakaz organizacji imprez masowych, który jest jednym z działań mających na celu zahamowanie rozprzestrzeniania się koronawirusa (COVID-19). Dla wszystkich jest jasne, że zakaz ten dotyczy dużych koncertów czy też wydarzeń sportowych, które mają się odbyć w najbliższym czasie, jednak dyskusję wzbudza kwestia klubów. Pierwsze lokale, jak Club Holidays Orchowo, Omen Club Płośnica czy też X-Demon Zielona Góra, odwołały nadchodzące wydarzenia. Co z innymi klubami w Polsce?

Pierwsze kluby odwołują wydarzenia

Dzisiejsza decyzja polskiego rządu o zakazie imprez masowych, odbiła się szerokim echem w całym kraju. W tym momencie nie wiadomo na jak długo zostało wprowadzone to ograniczenie, ale z pewnością obejmie ono najbliższe wydarzenia. O ile w przypadku dużych imprez nikt nie ma wątpliwości, że są one objęte zakazem, o tyle pojawiła się dyskusja dotycząca klubów. Pierwsze lokale przedstawiły swoje stanowisko i odwołały wszystkie lub niektóre wydarzenia.

ZOBACZ WIĘCEJ

Polski rząd podjął decyzję o odwołaniu wszystkich imprez masowych!

Club Holidays Orchowo odwołało wszystkie najbliższe wydarzenia, Omen Club Płośnica również odwołało najbliższą imprezę, X-Demon Zielona Góra odwołał wszystkie środy studenckie, a także występ Skytecha, który miał się odbyć 27 marca.

“KOMUNIKAT
Kochani, w związku z dzisiejszym odwołaniem przez władze Państwa wszystkich nadchodzących imprez masowych, podjęliśmy również decyzję o odwołaniu nadchodzących wydarzeń w naszym klubie. Wiele jeszcze dobrego przed nami, dlatego w trosce o bezpieczeństwo nas wszystkich, na ten moment pokierujemy się rozsądkiem i zastosujemy się do przekazanych zaleceń. Mamy nadzieję, że sytuacja rozwiąże się jak najprędzej i będziemy mogli wrócić do wspólnej zabawy z jak najszybszym skutkiem. Informujemy, że zaplanowane najbliższe imprezy po uspokojeniu się obecnej sytuacji zostaną przełożone na inny termin. O wszystkim będziemy informować na bieżąco. Do zobaczenia niebawem!”
– Club Holidays Orchowo

“IMPREZA ODWOŁANA.
Przeczytajcie do końca! Są rzeczy ważne i ważniejsze i właśnie z tego powodu oraz z powodu rozmowy z odpowiednimi służbami, podjęliśmy decyzję, ze odwołujemy najbliższą imprezę. Patrzymy na sytuację w kraju i zalecenia jakie dotyczą wirusa. Sprawa jest poważna i choć w internecie znajdują się różne opinie na ten temat, to my stajemy po stronie rozsądku.
Mamy nadzieję, że sytuacja szybko się rozwiąże i że będziemy mogli spotkać się jak najszybciej w naszym klubie! Uszanujcie naszą decyzję.
Jest ona podyktowana bezpieczeństwem nas wszystkich. Do zobaczenia jak najszybciej!”
– Omen Club Płośnica

“Kochani Klubowicze, wszystkie Środy Studenckie na czas Wielkiego Postu, zostały ODWOŁANE! Do zobaczenia po Świętach Wielkanocnych – 14 Kwietnia 2020. Oczywiście zapraszam w każdy Piątek i Sobotę, podczas których, znajdziecie wasze ulubione promocje! Do zobaczenia!” – X-Demon Zielona Góra

Czy zakaz imprez masowych dotyczy klubów?

Zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych, dzielą się one na imprezy masowe artystyczno-rozrywkowe oraz imprezy masowe sportowe. W kontekście tego artykułu interesuje nas ten pierwszy rodzaj, który dotyczy m.in. koncertów czy też imprez w klubach. Tutaj zacytuję oficjalny fragment ustawy:

“- impreza masowa artystyczno-rozrywkowa – należy przez to rozumieć imprezę o charakterze artystycznym, rozrywkowym lub zorganizowane publiczne oglądanie przekazu telewizyjnego na ekranach lub urządzeniach umożliwiających uzyskanie obrazu o przekątnej przekraczającej 3 m, która ma się odbyć:
a) na stadionie, w innym obiekcie niebędącym budynkiem lub na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, na których liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1000,
b) w hali sportowej lub w innym budynku umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, w których liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 500″
– fragment ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 roku

ZOBACZ WIĘCEJ

Coachella Festival odwołane z powodu koronawirusa. Co z EDC Las Vegas?

Innymi słowy, jeśli impreza masowa o charakterze artystyczno-rozrywkowym, to wydarzenie, które na stadionie gromadzi nie mniej niż 1000 osób, a w hali lub innym budynku nie mniej niż 500 osób. Oznacza to, że jeśli dane wydarzenie zgromadzi w klubie 500 osób, to w myśl tej ustawy, jest to impreza masowa o charakterze artystyczno-rozrywkowym, a tym samym może zostać objęta zakazem. Ostateczne decyzje w sprawie odwoływanie imprez masowych podejmą wojewodowie w porozumieniu z organizatorami. Warto również dodać, jakie wydarzenia są wyjęte spod w/w kryteriów:

“Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) imprezie masowej – należy przez to rozumieć imprezę masową artystyczno-rozrywkową, masową imprezę sportową, w tym mecz piłki nożnej, o których mowa w pkt 2–4,
z wyjątkiem imprez:
a) organizowanych w teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, bibliotekach, domach kultury i galeriach sztuki lub w innych podobnych obiektach,
b) organizowanych w szkołach i placówkach oświatowych przez zarządzających tymi szkołami i placówkami,
c) organizowanych w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży,
d) sportowych organizowanych dla sportowców niepełnosprawnych,
e) sportu powszechnego o charakterze rekreacji ruchowej,
ogólnodostępnym i nieodpłatnym, organizowanych na terenie otwartym,
f) zamkniętych organizowanych przez pracodawców dla ich pracowników
– jeżeli rodzaj imprezy odpowiada przeznaczeniu obiektu lub terenu, gdzie ma się ona odbyć;”
– fragment ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 roku

O autorze

Avatar autora
Tomasz Bagiński administrator

Miłośnik muzyki elektronicznej, który dzieli się swoją pasją z innymi ludźmi. Pomysłodawca, założyciel oraz właściciel marki Essential Music.